Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 5 ngày 11/04/2024

 • 03 06 15 25 33 43 55

  Giá trị Jackpot 1: 157,093,357,425 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 2,288,150,825 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 2 157,093,357,425
  Jackpot 2 | 2 2,288,150,825
  Giải nhất 103 40.000.000
  Giải nhì 4,108 500.000
  Giải ba 72,534 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 09/04/2024

 • 04 12 27 44 46 51 22

  Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 25,409,725,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300,000,000,000
  Jackpot 2 | 1 25,409,725,000
  Giải nhất 41 40.000.000
  Giải nhì 3,112 500.000
  Giải ba 69,136 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 06/04/2024

 • 09 13 20 30 39 54 23

  Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 67,784,892,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300,000,000,000
  Jackpot 2 | 1 67,784,892,000
  Giải nhất 47 40.000.000
  Giải nhì 3,272 500.000
  Giải ba 73,555 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 04/04/2024

 • 03 08 12 25 47 48 15

  Giá trị Jackpot 1: 337,543,447,350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7,171,494,150 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 337,543,447,350
  Jackpot 2 | 0 7,171,494,150
  Giải nhất 32 40.000.000
  Giải nhì 3,348 500.000
  Giải ba 67,843 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 02/04/2024

 • 01 12 18 20 51 52 37

  Giá trị Jackpot 1: 317,948,300,400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,994,255,600 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 317,948,300,400
  Jackpot 2 | 0 4,994,255,600
  Giải nhất 43 40.000.000
  Giải nhì 3,182 500.000
  Giải ba 66,871 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 30/03/2024

 • 14 17 27 38 54 55 23

  Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 10,983,938,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300,000,000,000
  Jackpot 2 | 2 10,983,938,000
  Giải nhất 31 40.000.000
  Giải nhì 2,901 500.000
  Giải ba 62,094 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 28/03/2024

 • 01 07 18 26 38 49 21

  Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7,915,123,550 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300,000,000,000
  Jackpot 2 | 2 7,915,123,550
  Giải nhất 71 40.000.000
  Giải nhì 3,289 500.000
  Giải ba 61,928 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 26/03/2024

 • 01 08 13 16 38 44 47

  Giá trị Jackpot 1: 297,045,137,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,773,402,950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 297,045,137,100
  Jackpot 2 | 1 4,773,402,950
  Giải nhất 42 40.000.000
  Giải nhì 2,734 500.000
  Giải ba 63,321 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 23/03/2024

 • 03 10 13 30 40 52 04

  Giá trị Jackpot 1: 281,084,510,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,202,342,900 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 281,084,510,550
  Jackpot 2 | 1 4,202,342,900
  Giải nhất 104 40.000.000
  Giải nhì 2,880 500.000
  Giải ba 55,887 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 21/03/2024

 • 12 13 41 48 49 53 43

  Giá trị Jackpot 1: 270,263,424,450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,398,445,450 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 270,263,424,450
  Jackpot 2 | 1 4,398,445,450
  Giải nhất 36 40.000.000
  Giải nhì 2,194 500.000
  Giải ba 46,911 50.000
Cầu lô đẹp nhất ngày 12/04/2024
17,71
32,23
40,04
43,34
63,36
07,70
30,03
16,61
06,60
90,09
Cầu đặc biệt đẹp ngày 12/04/2024
83,38
17,71
16,61
87,78
25,52
98,89
06,60
61,16
20,02
80,08
Online